motiv – 10 berättelser om brott

Kanske får man en eller annan stund att dra sig undan från påskfirandet för att pausa med en bok? Då är det perfekt att plocka upp Malin Persson Giolitos novellsamling Motiv. 10 berättelser om brott låter oss följa i 10 olika scenarier där någon eller några utsätts för våld eller ett brott begås, precis som samlingens titel så har både förövare och drabbade olika sorters motiv för sitt handlande. I varje berättelse får vi möta människor som lever i omständigheter som påverkar deras handlande och jag ser den här samlingen som en skildring bortom de där braskande rubrikerna som möter oss i kvällspressens internetupplagor. Istället för att generera klick så får de här texterna oss som läser att fundera över alla de mänskliga öden som ryms bakom den där rubriken. De barn som lever i närhet av missbruk och våld, de unga som inte ser annan utväg för att höra till än att utföra kriminella handlingar och de poliser och jurister som ska följa lagen men ibland verkligen hamnar i gråzoner.

Malin Persson Giolito är mycket skicklig på att fånga samtiden och jag hoppas att den här novellsamlingen når en bred läsarskara, kanske kan vi då börja diskutera samhällets utmaning med hjälp av en nyanserad gråskala. Allt är inte enkelt, allt är inte rätt eller fel, det finns en massa nyanser däremellan.

Bildkälla: Wahlström & Widstrand