RTI-modellen i praktiken

Jag blir allt mer desillusionerad när jag hör debatten kring skolan som förs i media, särskilt onyanserad är den på X och jag bedrövas av tron att allt är svart eller vitt. Eleverna visar på sämre läsning än tidigare, se till att undervisa med hjälp av phonics så löser det allt är den senaste grejen som sprids som en löpeld. Jag vet att för en del elever så är strukturerat arbete med phonics det enda som kan få en elev att få en snabb och säker avkodning. Jag vet också att den metoden kan ta död på läslusten för evigt. Bra, genomtänkt läs- och skrivundervisning innehåller både strukturerad och systematisk träning på fonologisk medvetenhet och automatiserad avkodning OCH högläsning, gemensamma texter, egenvald läsning som inspirerar till lustläsning, textsamtal och egen textproduktion. Vi är lärare, vi kan tänka flera tankar samtidigt. Det är inte entingen eller, det är både ock. Nyckeln är att se till att alla elever utan undantag känner sig kompetenta och kapabla att läsa och att alla tidigt får den hjälp de behöver.

I dag har många skolor studiedag, så också de där jag jobbar. Kanske används tiden till att utvärdera eleverna resultat, fundera på eventuella förändringar i undervisningen eller förberedelser för de bedömningsstöd och nationella prov som hör våren till. Jag vill passa på att tipsa om den nyutkomna RTI-modellen i praktiken av Camilla Nilvius. Det är en handfast metodbok som bygger på teorin Response to intervention och kan vara hjälpsam om man som skolenhet har bestämt sig för att satsa på tidiga insatser läs-, skriv- och matematikutvecklingen. Alla ska med, alla skall genom ett systematiskt arbete från förskoleklass och uppåt få den hjälp de behöver för att utvecklas så långt det är möjligt. Insatserna sker på skol, grupp och individnivå och ger snabbt resultat. Jag har själv arbetat på ett sådant här sätt och vet att det fungerar, med intensiva insatser tidigt så krymper behoven av insatser längre fram. Det är med sorg jag konstaterar att det som jag vet fungerar inte är möjligt att göra om inte de ekonomiska förutsättningarna ges. Göteborgs stad drar åt svångremmen och det är de elever som har det besvärligast med sitt lärande som betalar priset.

https://www.gothiakompetens.se/rti-modellen-i-praktiken-p77413868