jag vill riva upp himmel och jord

”Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, njutning och ömhet.”

Jag vill riva upp himmel och jord av Marie Lok Björk är en roman som bygger på Elise Ottesen Jensens liv. I boken så får vi som läser följa Elise från barndomen i prästgården utanför Stavanger till utbildningen till tandläkare, arbetet som journalist och som sexualupplysare. Elise Ottesen Jensen skrev under pseudonymen Ottar och hon är i nutid kanske mest ihågkommen som grundare av RFSU 1933. Med tanke på att både abort, information kring preventivmedel och samkönad kärlek faktiskt var förbjudet i Sverige när hon började verka så är hennes gärning väl värd att lyfta fram. Hon är en av alla de kvinnor som gått före, som tagit stora risker för att sprida kunskap och agitera för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och jag välkomnar en roman som påminner om hennes livsverk. 

Hur mycket i boken som faktiskt är helt sant i den här berättelsen det är jag inte alls kunnig nog för att bedöma men det tycks mig som att de stora dragen i Elises liv stämmer med de händelser som berättas om i romanen. Författaren har valt att skriva en hel del om Ottesen Jensens privatliv och lyfter fram händelser där som drivkrafter som präglade hennes sätt att handla. Moderns, av många graviditeter, sargade kropp, lillasysterns graviditet vid 15-års ålder, en olycka under tandläkarstudierna och det egna barnets spädbarnsdöd är händelser som berättas om. Mötet med en skrivande torparhustru som småningom tar sig namnet Moa är en annan.

Jag lyssnade på den här boken i uppläsning av Lo Kauppi och det var både spännande och intressant läsning! 

https://bazarforlag.se/bocker/291931/jag-vill-riva-upp-himmel-och-jord/