nattsköterskan – spänningsroman

Anna Fredrikssons spänningsroman Nattsköterskan börjar med att vi får lära känna Elsa, hon arbetar på en palliativ avdelning sedan många år och hon trivs mycket bra med att vårda patienter i livets slutskede. Hemma har hon brorsonen Ture som är 10 år och hon har nyligen ansökt om att få adoptera honom, han behöver trygghet och lugn och ska snart börja på en resursskola. Till hjälp med Ture har hon grannen Harriet och livet lunkar på. En sen natt får Elsa ett förtroende av en patienterna och efter det börjar en serie händelser, Elsa utsätts för hot och våld och någon följer efter henne, hon vänder sig till kollegan Vendela. Inte blir det bättre precis. 

Det här är en spännande berättelse och jag fattar tycke för flera av karaktärerna. Både Elsa och Ture är trovärdigt och fint gestaltade och ett antal gånger så tänker jag – nej gör inte så, lyssna inte … 

Lättläst med en krypande spänning blir mitt omdöme. 

https://www.forum.se/bocker/271190/nattskoterskan/