Åren – Mårten och Kjell Westö

I år blir det en mycket begränsad rapportering från mässan men några bilder med tillhörande läsning kommer under veckorna framöver. Essäboken Åren – två bröder berättar har jag haft i öronen de senaste dagarna och den innehåller 50 personliga texter som tillsammans formar ett självbiografiskt landskap över Mårten och Kjell Westös liv så långt. De börjar i barndomen och arbetar sig i korta texter fram till nutiden, texterna kommenterar eller pratar ibland med varandra men boken är ingen brevbok utan innehåller 25 texter från vardera pennan. Livet, skrivandet, sportfiske, resor, barndom och åldrande. Familjeliv, odlande, sportminnen, vandringar i Helsingfors och krigets ekon, ämnena är många och extra fint är det att det är författarna själva som läser in ljudboken. De båda bröderna är nästan jämnåriga med mig och många av de musikreferenser och sporthändelser som de berättar om är också mina minnen, ibland är det fint att få läsa om andras minnen – de fungerar som lindblomsteet och lockar fram tankar från tider som inte längre är. Fotoalbumen plockas fram här hemma och det blir mycket uppenbart att dagarna går … 

Bildkälla: Schildts och Söderströms