lekfulla sagor – en samling att äga!

I sin sagosamling Lekfulla sagor har Per Gustavsson använt sin erfarenhet av att berätta för yngre barn och samlat ihop korta sagor som passar att använda i förskola, förskoleklass och de första skolåren. I inledningen berättar Per om några av de metoder han använder när han berättar och i slutet av varje folksaga finns en kort text om sagans bakgrund och gestaltningar/lekar/aktiviteter som passar till. Det här är en samling som borde vara obligatorisk för alla som arbetar med yngre barn. I sagans form kan barnet/eleven utveckla sitt språk, leva sig in i andras livsvärldar och varsamt träna sig på att tolka berättelsers budskap. Jag använder folksagor och konstsagor ofta i min undervisning just för att de ofta är så tydliga i sitt upplägg, de har en tydlig struktur och ett tydligt budskap. Boken innehåller 35 folksagor som till exempel välkända sagor som Bockarna Bruse och mer okända som Korven och Hur björnen fick sin korta svans.

För elever i språklig sårbarhet kan sagornas ord tyckas svårt och därför använder jag alltid sekvensbilder, flanobilder eller dockor/djur när jag berättar och eftersom sagorna i samlingen är välkända så finns det mycket extramaterial att hitta på nätet. Jag hade gärna sett en satsning från förlaget där man knyter an berättandet muntligt till undervisning av läsförståelsestrategier och skrivande av enkla texter. Berättande som leder till gemensamma erfarenheter och glädje i språket är en oerhört central del i lärandet och utvecklandet av språket och det gynnar alla elever man kanske särskilt de elever som av olika anledningar är i språklig sårbarhet. Med det sagt så ska man absolut leta upp samlingen Lekfulla sagor och börja berätta och leka. Det här är en perfekt bok att hämta inspiration ur!

Missa inte Gränslösa sagor och Värdefulla sagor som är sagosamlingar i samma serie.

Bildkälla: Natur & Kultur