på, mellan och bortom raderna – nu för lågstadiet

Natur och Kulturs mellanstadiebok På, mellan och bortom raderna av Emma Frey-Skött har fått ett litet syskon som vänder sig till lärare på lågstadiet. Båda lärarhandledningarna är mycket praktiskt inriktade. De tar den pedagog som vill öka sitt användande av skönlitteratur i sin undervisning i handen och erbjuder ingående instruktioner, frågor att ställa till texten, förslag på samtalsämnen och kopieringsunderlag där eleverna kan dokumentera sitt tänkande och sina reflektioner kring det de läser. Böckerna som tas upp i handledningen är t ex klassiker som Matilda av Roald Dahl och Mio min Mio av AstridLindgren och nyare barnlitteratur som Mats Strandbergs Monstret i natten och Lisa Lundmarks Haj-Jenny.

Emma Frey-Skött har tillsammans med bibliotekarie  noga valt de böcker som hon föreslår och hon har konstruerat frågor och uppgifter till många av kapitlen där frågorna finnas att hitta både på, mellan och bortom den skrivna texten. Hon ger förslag på upplägg och vissa av titlarna menar hon passar extra bra för högläsning, andra förslår hon som bokcirkelböcker. Alla titlar har också en liten kort faktaruta om författaren. 

Det här är utmärkta handledningar för de lärare som tycker att det är lite svårt att komma igång med att aktivt använda skönlitteratur i skolan. Känner man sig bekväm med att ta in både bilderböcker och kapitelböcker i klassrummet så kan man ändå få med sig många idéer och tankar genom att läsa de här handledningarna. Jag rekommenderar dem verkligen, inte bara för att de är välskrivna och genomtänkta utan också för att jag verkligen tror på att ett genomtänkt arbete med skönlitteratur som bas kan göra stor skillnad för alla elever. 

För de som följer inläggen om läs och skrivundervisning här på bloggen så vet ni att jag gärna lyfter fram Adrienne Gears bok Reading Power och på bloggen Boktips för unga samlar Linda och jag nu böcker som passar extra bra för arbete i skolan. Jag skriver mest om böcker för låg och mellan och Linda om böcker som passar för hög och gy. Det som förenar oss är att vi brinner för att använda skönlitteratur i undervisningen och att de böcker vi arbetar med ska vara noga utvalda.

Välkomna dit!