jag skriver över ditt ansikte – Anna-Karin Palm

Lundströms bokradio ägnade ett avsnitt av Jag skriver över ditt ansikte av Anna-Karin Palm i våras. Jag länkar så att ni inte missar att lyssna på det. Anna-Karin Palm är alltid intressant att lyssna på och det som hon gör så skickligt både i programmet och i boken är att hon tar det djupt personliga och lyfter det till att kommentera allmänmänskliga känslor, handlingar och tankar.

Genom att skriva berättelsen om sin mors insjuknande i alzheimer så får vi som läser följa moderns liv och Palms relation till modern med också hur det påverkat hennes och hennes skrivande. Efter hand som porträttet av modern växer fram så inser jag som läser att det här är ingen enkel relation och sjukdomens förlopp  lockar fram minnen som lämnats därhän och händelser som familjen undvikit att tala om. Lika sprudlande livsbejakande som modern kunde vara emellanåt, lika självklart dominerande kunde hon vara och att leva upp till de ambitioner och förväntningar som ställdes på familjen var inte enkelt. Moderns målmedvetna och händelserika liv berättar också något om hur kvinnors möjligheter att förändra sitt liv växte fram under 1900-talet.

När modern börjar visa tydliga tecken på demens så håller A-K P på med en biografi över Selma Lagerlöf och arbetet med Jag vill sätta världen i rörelse  framskrider samtidigt som modern blir allt sämre. Både biografin över Lagerlöf och den biografiliknande texten om modern är fantastisk läsning. De rymmer så mycket mer än den kronologiska livsbanan och jag rekommenderar verkligen alla att läsa.

Bildkälla: Albert Bonniers förlag