svenska som andraspråk – Anna Kaya

Det blir allt mer sällan som jag skriver om jobbrelaterade saker här på bloggen men idag kommer ett kort inlägg trots allt. Jag arbetar på en skola där många av eleverna har ett annat modersmål än svenska och ibland blir det otydligt, vilka elever skall vi undervisa/bedöma utifrån kursplan för SvA och vilka läser enligt Sv s kursplan? I Anna Kayas förord till sin nyutkomna lärpocket Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras? framgår att frågeställningen är vanlig runt om i landet. Styrdokumenten är inte helt tydliga och Anna Kaya gör ett försök att reda ut begreppen utifrån fyra frågeställningar:

  • Vilka elever ska få undervisning i SvA?
  • Hur organiserar vi undervisningen i SvA?
  • Hur bedömer vi alvernas behov av SvA?
  • Hur upprättar vi rutiner för ämnet SvA?

Anna Kaya har lång erfarenhet i att undervisa SvA och arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk  vid SU och skriver tydligt och lättläst. Hon vänder sig till såväl skolledare och lärare, jag kan tänka mig att innehållet är mycket lämpligt att läsa gemensamt och diskutera. Varje kapitel avslutas med några diskussionsfrågor och med tanke på att de nya reviderade kursplanerna i grundskolan börjar gälla den 1 juli så är det dags att fundera över undervisningen i SvA. Som ett lättillgängligt samtalsunderlag inför det fungerar boken utmärkt.

Bildkälla: Natur & Kultur