nissen flyttar in – lärarhjärnan går igång!

Nissen hade satt upp och spritt ut små tomtar överallt i mitt rum och särskilt skrattade jag åt den stressade nissen som satt tejpad på klockan. När de små barnen kom till mitt rum på morgonen så fick de helt enkelt gå på tomtejakt. De letade och samlade in alla de hittade och som den lärare jag är så bestämde jag mig genast att använda alla de små tomtarna under nästa lektion. 

Jag bestämde mig för att arbeta med pratbubblor och eleverna fick välja en av tomtarna och sedan så skrev de och berättade vad tomtarna sa. Det var första gången för den här gruppen och det var inte helt enkelt men skam den som ger sig. Alla eleverna skrev på sin nivå med fröjdefyll energi och allt som allt blev det en riktgt lyckad skrivuppgift.  

På toaletten hade en annan nisse varit i farten …