herbarium – vinterutställningen på Trädgårdsföreningen