Nicole Krauss

Text om samtalet mellan Nicole Krauss och Ingrid Elam finns på Kulturkollo. Välkommen dit!