Late in the Day – Sent på dagenOm ett par veckor släpps Tessa Hadleys roman Late in the Day på svenska med titeln Sent på dagen. Eftersom jag ska lyssna på Hadley på bokmässan så ville jag absolut hinna med att läsa innan, det fick alltså bli ljudbok på engelska.

Romanen om de två medelålders paren Alex och Christine, Lydia och Zach är en formidabel läsning/lyssning och med tanke på att det är Amanda Svensson som översatt den till svenska så kan man känna sig trygg med att den blir lika bra i svensk tappning. Vi får alltså möta två gifta övremedelklasspar boende i London som känt varandra ända sedan ungdomen. Precis i början av romanen dör Zach och Lydia blir helt upplöst, vem är hon utan sin make? Kan hon ens överleva? Vännerna stöttar och hjälper, de båda parens döttrar stöttar varandra och Lydia flyttar in  hos Alex och Christine för att få sörja. Den oväntade händelsen, dödsfallet, skulle kunna vara ett kitt som binder dem än mer vid varandra men ett dödsfall leder ofta till reflektioner kring det som varit, och det som ska komma. Så också i det här fallet. Ärlighet och trohet sätts på prov och i all sin stillsamhet så får jag som läser mig en egen tankeställare.

Människorna i den här romanen är förnuftiga och gör det som förväntas men när de inser att de faktiskt är dödliga så kan de inte undvika att ställa sig frågorna som de undvikit under stor del av sina vuxna liv. Det här är en roman om åldrande och om sorg, liksom en roman om det sociala spel som vänner, liksom man och hustru, spelar för att det är enklast så.

Språket är sparsmakat och precist, genomförandet är felfritt. En jä**a bra roman helt enkelt.

Tessa Hadley medverkar på flera av mässans programpunkter.