heartmaps – en modell för skrivande om viktiga ting

Idag kommer eleverna till sin först skoldag för året och visst hoppas vi vuxna att skolan skall kännas både efterlängtad och meningsfull. Ett verktyg för att komma nära och locka fram elevernas tankar och känslor kan vara att arbeta med Heartmaps. Georgia Heard är en guru när det kommer till undervisning om skrivande och säkert har ni läst hennes bok om hur man kan undervisa kring dikter – Allt gott på jorden och i solen. I hennes nyöversatta metodbok med undertiteln – Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande – så får alla vi som arbetar med elever på låg och mellanstadiet en uppmaning att låta eleverna skriva om det som ligger dem nära. Med olika hjärtan som utgångspunkt så skapar eleverna sina egna hjärtekartor. Tankekartor är vi vana vid men hjärtekartor? Det handlar om att utifrån ett givet tema samla ihop det som väcker känslor, som ligger nära hjärtat och som berör. Sådana teman kan vara familj, husdjur, drömmar, sinnen, platser, tacksamhet eller saknad. 
Heard menar att man, precis som med tankekartor, måste träna på att formulera och fylla på sina hjärtan och hon beskriver praktiskt hur man kan modellera lektioner. Boken inleds med en introduktion där modellen presenteras och har sedan förslag på 20 olika hjärtekartor. En karta finns där för att man skalla kunna hitta vägen och de här personliga kartorna som man sätter samman skall hjälpa till för att hitta fram till det som är meningsfullt, viktigt och autentiskt. Utifrån kartorna kan man sedan skriva texter i många olika genrer, berodde på vad som är aktuellt i klassen.
Jag är sugen på att introducera det här för lärarna i kollegiet och jag tror att det skulle kunna bli riktigt bra, skrivande ska aldrig blir instrumentellt i skolan och vårt genreskrivande kan ibland bli lite själlöst. Jag tror att hjärtekartor kan vara ett sätt att motverka det. Vad tror ni?