Kulturkollo läser: bokcirkla med oss!

Visst vill ni sommarläst med oss på Kulturkollo?
Vi läser Virgina Woolfs Mrs Dalloway och Michael Cunninghams Timmarna.
Samtalet broar 12 augusti inne på FB-gruppen Kulturkollo läser.
Välkomna med!