skärmhjärnan – Anders Hansen

Gårdagens lyssning var Skärmhjärnan av Anders Hansen, jag har inte läst den omtalade Hjärnstark och fick ett infall att lyssna. Budskapet hos Hansen är tydligt och han förankrar det med referenser till forskning. Vi alla måste fundera på hur alla skärmar, och skärmarnas innehåll, påverkar våra att hjärnors möjlighet att fungera. Minne, koncentration, sömn är förmågor som påtagligt försämras om vi ständigt befinner oss i mobilen eller ipadens närhet. Det menar Hansen, och särskilt svårt är det för barn och unga att filtrerera bort mobilens notifikationer. Han menar att mobilen stjäl vår uppmärksamhet och påverkar t ex inlärning och förmågan att följa komplexa tankegångar, han menar också att läsning på skärm kontra läsning i bok slutar med att läsaren minns väsentligt bättre när hen läst på papper. Just den här digitaliseringsdebatten som nu hörs angående mobiler i skolan, läromedel på papper eller fler digitala verktyg är intressant. Där finns en hel del att reflektera kring i den här boken men jag stör mig förtvivlat på att jag blir tilltalad som om jag vore ett barn.

Övertydligt, för mycket upprepningar och samtidigt tankeväckande. Typ så blir mitt omdöme.