iskalla vindar och vackra nypon

Iskalla vindar och vackra nypon.