orden som formade Sverige – Elisabeth Åsbrink

Orden som formade Sverige av Elisabeth Åsbrink är en bok som alla borde läsa och i lugn och ro sedan reflektera kring innehållet, jag hade egentligen velat dra ut på läsningen ännu mer men så är det ju faktiskt valdag idag. Det går inte att vänta längre, det är idag som alla måste rösta. som alla måste visa att Sverige är ett land som definieras av tolerans, medmänsklighet och solidaritet. Det är de ord som jag skulle önska präglar sverigebilden både hos oss som bor i landet och alla de som ser vårt land utifrån. I valrörelsen har orden som skapar bilden av Sverige igår, idag och i framtiden en central roll och man kan se tydliga skiljelinjer mellan partiernas bilder.

Åsbrinks idéhistoriska essäer har en ansats av att vara en folkbildningsbok, hon vill skapa ett uppslagsverk och liksom berätta hur det är och vill samtidigt få oss att reflektera över att inget bara blir av sig själv. Det Sverige vi bor i har formats av människors idéer och handlingar och av människors ord, det är inte slumpen eller ödet som bygger människors uppfattningar om ett land. Hon ger oss som läser en mycket pedagogisk och tydligt kronologisk genomgång av de ord som hon menar definierat det som många uppfattar är det typiskt svenska. Hennes blick på historien är just hennes, hon har samlat etta antal företeelser och begrepp som hon valt ut för att belysa att det som många menar är typisk svenskt ofta är del av europeiska strömningar, uppfinningar och tänkare. Vi har inte ensamrätt ens på begrepp som folkhem eller avundsjuka och nationalsporten ishockey är bara ett utländskt påfund … Ikea och Volvo, tillsammans eller individuellt, hur påverkar det den svenska självbilden?

Nu är det här inte en encyklopedi, urvalet är högst personligt, hennes erfarenheter och bakgrund är hon tydlig med och det gör hela boken till en mycket sympatisk och samtidigt lite komplicerad läsning. Det här är en läsning som kräver att man funderar själv, diskuterar med sin vänner och kanske också sina ovänner. Tankegodset behöver diskuteras och det hjälper oss som bor i Sverige, som tillsammans är Sverige, en lektion om hur orden format och formar våra tankar, handlingar och värderingar.

Elisabeth Åsbrink kommer till Bokmässan – se hennes programpunkter här!