aktiv läskraft – att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk – åk 3

Barbro Westlunds nya serie där hon belyser läsförståelseundervisning har nu kommit också för de yngre åldrarna. Aktiv läskraft är en sammanställning och ett resonemang kring vilka olika teorier och metoder som kan hjälpa till att forma aktiva, självständiga läsare som tar vara på kraften i sitt eget tänkande. Kraft betyder också makt och med boken försöker Westlund att beskriva modeller för hur både lärare och elever kan få makt över sin undervisning och sitt lärande.

Westlund resonerar över begreppet litteracitet och visar på att läs-, skriv- och språkutveckling hänger tätt samman och inte är reducerat till något som eleverna gör på svensklektionerna. Hon menar också att det inte finns några snabba lösningar eller enkla recept som utvecklar elevernas läsförståelse utan det handlar om en komplex process där man som lärare måste vara professionell och kreativ för att lyckas skapa lärmiljöer som utmanar och stöttar.

Westlunds sammanställning om vilka modeller och faktorer som man kan beakta när det kommer till undervisningen är mycket tilltalande och jag tänker att det här är den sortens bok som man kan använda direkt i en läsecirkel i kollegiet. Precis som i delen som vänder sig till mellanstadiet (jag skriver om den här) så är det här en blandning av praktiska övningar och teoretiska perspektiv som gör att man som läsare hela tiden utmanas eller bekräftas i sin undervisning. Och hon påminner oss om att läsning är en komplex sysselsättning som behöver både tid och träning, samtal och skrivande för att utvecklas. Hennes ”handmodell” där de grundläggande läsfärdigheterna måste samordnas med kognitiva tankeprocesser för att uppnå läsförståelse är så tydlig och en så himla bra bild av just hur komplext det är. Samverkar höger och vänsterhanden i den undervisning som du håller i?