Anne B Ragde och Tommi Kinnunen

Samtalet börjar i ordet släktkrönikor – varför är det så populärt att skriva just tre generationers släktkrönikor? Det som lockar är kanske att man kan både följa en familjs utveckling och hur man för vidare saker mellan generationer och hur man väljer att inte föra vidare. Sedan får man en chans att berätta om ett samhälles utveckling. Särskilt i Tommis roman så får man följa Finlands historia.
Anne B Ragde har lättast för att gestalta män, kanske för att hon inte behöver fundera på om det är Anne som kommer ut i Torun. För Anne så är det viktigt att gestalterna lever ett eget liv och när hon öppnar sin textfil vet hon inte riktigt vad som kommer att hända.
De båda författarna har det gemensamt att de lägger mycket tid på research och det är en härlig tid. Då är ju inte boken skriven ännu och allt är möjligt. Anne använder sin mobil och har tränat upp sig på att sms a sig själv. Tommi berättar om hur han vuxit upp i en fotoatelje och bilder och fotografier har alltid varit del av hans berättande. 
Should I Stay or Should I Go, det handlar om att våga lämna. Toumas, vill flytta så långt bort som möjligt från sin by och väljer Åbo som studieort. Både för att utbilda sig men också för att han vill leva ut sin homosexualitet. Kinnunen ville skriva en roman om en homosexuell man som inte är så komplicerad utan där personen är det viktiga. Torun gör den motsatta resan, hon vänder hem till Neshov för att hitta hem. I båda romanerna så är platsen, hemma, viktig.