mot Inisheer – Aran Islands

Utanför Galway ligger de tre Aran-öarna och vi åkte en buss/färjetur för att besöka den missat av dem. Det var en osannolik upplevelse att få se människornas spår i naturen i form av stenmurar och röjning/skapande av jord så att den kan användas som betesmark. Längst ut i väster, så avlägset som man kan komma valde människorna att bosätta sig så tidigt som på vikingatiden och fiske, skaldjur och bete för får var det som gjorde att man kunde överleva. Otroligt vackert och fint bevarat, trots mycket turister så var där inte känsla av exploaterat. 
Vi köpte lokalproducerad fudge från man of Aran fudge. Väldigt god!