#lärarlivet

Skolavslutningsdagen är alltid en dag med blandade känslor, man andas ut och ser tillbaka på ett läsår fyllt med fantastiska elevprestationer samtidigt som det är ett avslut. Till hösten är det nya små nybörjare som ska lära sig det finaste man kan lära. Läsa. En del elever har det besvärligare än andra att komma på hur man gör och just de arbetar jag med. Lite extra värmer det med en liten tandlös knatte som kommer med ett solkort – för det var det första ordet jag kunde läsa. S-O-L= sommarlov!