i djupt vatten – Paula Hawkins

I djupt vatten av Paula Hawkins har varit de senaste dagarnas ljudbok och som titeln antyder så handlar den om bråd död i närheten av vatten. I mig skaver titeln lite för talesättet som ligger bäst i min mun är ”ute på djupt vatten” och där hamnar många av karaktärerna i den här romanen. Den börjar förvisso med att två kvinnor i det lilla samhället hamnar i det djupa vattnet och drunknar så visst funkar titeln, kanske hade jag ändå velat ha I grumligt vatten om jag fått välja.

I Hawkins spänningsroman Kvinnan på tåget så använde författaren sig mycket av hur huvudpersonen genom sina tågresor förflyttade sig mellan de olika personer hon var, eller ville vara. På ett liknande sätt använder hon sig här på många sätt av bilderna och känslorna förknippade med vatten. Vatten kan rena och vattnet kan vara en plats som skrämmer eller en plats som skänker värme och trygghet. Strömmande vatten kan hjälpa till att få kontakt med minnen eller dölja något. Stillastående vatten är å ena sidan är lugnt och tyst men det kan bli unket och illaluktande.

I djupt vatten är en psykologisk spänningsroman som utforskar hur människan hanterar familjehemligheter, lojalitet och det outsagda som påverkar flera generationer. Den handlar också om hur den tunna linjen mellan att vara en ”vanlig hederlig man” och en våldsam despot kan passeras utan att omgivningen reagerar. Så här i efterhand så borde jag läst den här boken istället för att lyssnat för handlingen har många berättare och hoppar i tiden på ett sådant vis att man behöver lyssna koncentrerat. Efter en hel del omlyssning så kan jag ändå stänga spelaren och konstatera att Hawkins kan det där med att bygga upp stämningar, skapa psykologiskt trovärdiga karaktärer och visst är det så att man också i den här boken, likt i Kvinnan på tåget, hela tiden undrar vad det är som hänt egentligen. Bra betyg för en spänningsroman!