i vårens tid

Jag åker förbi Stampens kyrkogård två gånger per dag och alltid så ser jag porten som uppmanar oss att tänka på döden. 
Nu finns där en ny skylt på grinden bredvid. Tänk på livet!