flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och undervisning

Flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och undervisning är en bok som jag tänkt att skriva om länge här på bloggen. Jag vill verkligen lyfta fram den här samlingen av texter om flerspråkighet i skolan, den innehåller ett antal kapitel där teori och praktik kopplas samman och texten är föredömligt lättläst. Just nu har kapitlen kring språklig bedömning av flerspråkiga skolbarn och läs- och kunskapsutveckling vid tvåspråkig undervisning intresserat mig lite extra. När man arbetar med elever som har en svenska som ännu inte räcker till fullt ut så är det ofta svårt att klura ut vad det är som hindrar eleven att utvecklas. Huruvida det är en alldeles ”vanlig” långsam inlärningstakt eller om det finns något annat som försvårar språkutvecklingen. För elever som jag möter kan det vara många faktorer som traumatiska upplevelser, obefintlig tidigare skolgång, hörsel- eller synsvårigheter, kognitiva svårigheter eller språkstörning som påverkar och det är inte alltid lätt att reda ut vad som är vad. När man sedan kommit lite närmare till att ringa in vad eleven behöver stöd och hjälp med så skall undervisningen anpassas och genomföras, för det finns också tankar och förslag i den här läsvärda boken. 
Ni hör, jag är helt såld! För alla, oavsett uppdrag, som arbetar i en flerspråkig skola så är det här kombinerad grundkurs och uppslagsbok som man kan gå tillbaka till för att konsultera när man stöter på utmaningar.  Köp! Läs!