invigningsanförande @SthlmLit

Å så stökigt med ett namn som man behöver leta fram specialtecken 🙂 Jag lovar och bedyrar att jag respektfullt ska fixa till Ngugi WaThiong’os namn när jag sitter vid en dator. 


Han är den ultimata invigningstalaren på ett  litteraturevent med sin fantastiska berättarförmåga. Han berättar att i hans familj är det en tradition att ge en berättelse som gåva till den som ska firas. Hans barn skriver berättelser som de ger till sin far och självklart ska han återgälda dem, ofta kommer barnen strax innan bemärkelsedagen och ibland blir det kort om tid. En födelsedag skrev han en fabel till sin dotter under stor vånda. När han fick frågan om att skriva en berättelse om översättning på sitt modersmål kikuio så trodde han att någon skämtade med honom, att de ursprungliga afrikanska språken, språken från the bush skulle få höras med en snygg engelsk accent. Det är ju att ge tillgång till en kontinent som är enorm med stora värden. Han skickade The Upright Revolution som nu blivit publicerad och översatt till mängder av språk och blivit uppmärksammad världen över. Den är nu en av de mest översatta texterna i världen bredvid Bibeln. 

Berättelsen fanns gömd i hans hårddisk och hade den inte blivit efterfrågad så hade den fortfarande varit kvar där, hade inte Moses Kilolo i sitt översättningsprojekt givit en arena för den så hade den inte fått spridningen. Det är ett globalt problem det när ett land och språk invaderas av ett folk som påbjuder att bara deras språk skall användas. Han kopplar den sortens förtryck av ursprungsspråk till det samiska språket. Den sortens imperialistiska syn på att ett folk, ett land ska Gapet mellan människor som har rikedomar och de som är fattiga ökar, det kan inte finnas rika om det inte finns fattiga. Med stulna resurser skapas rikedomar och makt, det är de många människornas arbete som skapar the splendor of the few from the squality of many. 

Den sortens förtryck blir tydligt i användandet av språk, alla språk har mycket att bidra med i berikandes av den mänskliga kulturen och det borde vara självklart att språken skall samverka i en ohierarkisk ordning och i den samverkan spelar översättningarna en central roll. Det leder till en gemensam skatt av gemensamma symboler och då kan man lättare förstå varandra. 

Nu finns fabeln utgiven på Modernista, han uppmanar alla att köpa den, läsa den och ge den vidare till vänner och bekanta.