poetens blick på den arabiska kulturen

Jag gillar Cecilia Uddens rapportering från Mellanöstern och när hon nu modererar ett samtal så är jag på plats. Den som hon samtalar med är den syriske poeten Adonis som är aktuell med en ny bok om Islam. På plats är också psykoanalytikern Houria Abdeloyahed. I sin bok skriver Adonis att det finns bara ett Islam, vad menar du med det?

Jag vet, vi vet att det finns ett stort missförstånd i det att tolka Islam idag. Precis som i kristendomen som har olika samfund så har Islam sina olika grenar. När man talar om Det svenska samhället så är inte ett religiöst samhälle. I de islamska samhällena borde man ha samma rätt att leva i ett sekulärt samhälle och kvinnan borde ha samma rättigheter varthän man bor.  Så är inte fallet nu, i vissa länder har kvinnor inte ens rätt att köra bil och man har inte på 1500 år lyckats att bygga ett muslimskt civilsamhälle. Man använder islams namn för att behålla det ojämlika samhället där minoriteter, kvinnor och alla kan vara fria. Individens lojalitet skall vara mot lagen och inte mot klanen eller religionen. Just nu är det en wahabism-rörelse som dominerar islam i världen och de är de fundamentalistiska rörelserna som IS är sprungna ur det. Det är beklagligt att Europa och USA stöder detta på grund av olja, gas och annat. Vi förväntade oss att de intelligenta i västvärlden skulle stödja utvecklingen mot demokrati. Min bok mot denna islam som är präglad av våld är en protest mot detta. 
Abdeloyahed menar att Islam bygger på texten i Koranen, fatwas t ex mot kvinnor kan uttalas och spridas på internet. Om man nu säger att det bara finns ett Islam så blir ju IS religionens uttolkare, de våldsamma vinner utrymmet. Adonis menar att det är maktstrukturer och samhälleliga instutitioner som de skriver om och att de ska vara sekulära. Vi kallar till en annorlunda läsning av Koranen där människan är fri och där religion skall vara individens sak och inte samhällets. 
Adonis har under många år varit aktuell för Nobelpriset och Udden sitter varje oktober och väntar på samtalet där hon ska kommentera priset. Nu har troligen Adonis skrivit en så politiskt laddad bok så samtalet lär dröja. Eller?