dagens ljuspunkt

Lagom till att semestern är slut så slår den fina orkidén ut.
Hela vintern har den stått i stugan mer eller mindre bortglömd och med ljuset
och lite vatten kom knopparna. 
Dagen har varit ovanligt grå så jag gläder mig åt det lilla!