igenkänningsfaktor hög

Så många böcker, så lite tid. 
Och med önskan om att alla hittar en bok som de vågar 
comitta sig till i helgen så önskar jag just trevlig läshelg!