vi läser tillsammans

Ja så heter min nya lilla bokblogg som dokumenterar arbetet med en bokcirkel på mellanstadiet. För mig har mitt nya arbete inneburit ett helt annat förhållningssätt till texter och arbete med texter – det är stor skillnad på att arbeta med elever där många har svenska som andraspråk. Med tanke på att många elever har varit kort tid i Sverige så blir val av texter och uppgifterna anpassade efter det. Eftersom det är en elevens val-grupp så är kunskaperna också mycket ojämna. Några elever har Vi har mysiga stunder på tisdagseftermiddagarna och kanske kan något av det vi gör inspirera någon annan att komma igång med bokcirkel i skolan. Kika in!