hamnade i magi och mystiska ting – Det blå mellan himmel och hav