med krigets slagskugga i ett nytt land

Hassan Blasim  och Philip Teir är båda finska författare och deras samtal avslutar dagen på Stockholm Literature. Philip Teirs roman Vinterkriget har jag läst och skrivit om här men jag har ännu inte kommit till novellsamlingen Irakisk Kristus. 
Den senaste tiden har många irakiska flyktingar kommit till Finland och plötsligt är gatorna fulla av arabisktalande människor. Det är en ny och ovan situation. Han menar att de som nu kommer inte är flyktingar, de demonstrerar mot kapitalismen och sättet som västvärlden har använt Mellanöstern som bensinstation. Han menar att det är hög tid att ändra utbildningen så att människorna får möjlighet att förändra sitt sätt att se på migration och integration. Han menar att gränser förstör det öppna vackra Europa.