Kerstin Ekman – alltid intressant!

Kerstin Ekman är svensk litteraturs drottning. Lyssnar man på henne så får man alltid något intressant att tänka på. På svenska kyrkans scen pratar hon om vetenskapen, prästerskapet och det stora livet i de små detaljerna. Boken heter Då var allt levande och lustigt.