språk i alla ämnen? självklart eller?

Svensklärarföreningens senaste nummer är mycket aktuellt för mig just nu.
Jag läser och funderar, en runda till. En runda till. Det måste till.