så enkelt det är …

Påminn nu mig om detta i november!

Mer Grant Snider hittar man på Incidental Comics.