här är det tyst

Kulturkollo har redaktionsmöte. Punkt.