sipptid är uppsatstid

Note to self: Sipptiden är den vackraste. Då ska man inte studera. Punkt.