ateneum

Besöket i Helsingfors inleddes som sig bör med Helene Schjerfbeck. Hennes självporträtt hänger sida vid sida med Cezanne, Gauguin och Chagall. Precis som de ska! Mästerligt!