temat på kollo är språk! – hör vad Jón Kalman har att säga:

”Omfamning torde vara språkets vackraste ord. Att använda bägge armarna till en beröring, slå en ring runt en annan människa, förenas med henne en kort stund, två människor blir ett i livets malströmmar, under en öppen och törhända gudlös himmel.” … ”Vi längtar efter omfamningar helt enkelt därför att vi är människor och hjärtat en ömtålig muskel.”

ur Fiskarna har inga fötter av Jón Kalman Stefánsson