hur var det med den sunda själen?

Mens sana in corpore sano är ett latinskt uttryck som betyder ”en sund själ i en sund kropp”.

Det fullständiga citatet, som lyder Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, kommer från den romerske författaren Juvenalis – Satirer X (10). Det översätts till ”du skall bedja för att få en sund själ i en sund kropp”. Uttrycket taget ur sitt sammanhang misstolkas ofta som att endast den som har en sund kropp har en sund själ.
Så står det på wikipedia och jag tackar författaren som skrivit just den texten: 
Du skall bedja för att få en sund själ i en sund kropp