nära darrar ingen hare

Idag skriver jag om en diktsamling på Kulturkollo. 
Välkommen dit!