Kära Maj – äntligen möts vi.

Sent omsider har jag vågat mig på att stämma träff med Maj. 
Precis så jobbig läsning som jag trodde.
Men så bra. 
Jag lyssnade till Kristina Sandberg på mässan 2012.