Antonio da Costa

 

 

 

100 år sedan han födelse är det iår och det moderna museet Centro Arte Moderna har en stor utställning. Antonio da Costa var en för mig okänd konstnär som verkligen imponerade.

Few things in my life make me as happy as this painting.