Med lilla My närmast

När jag visar bilden av Tove tillsammans med sina invånare i Mumindalen, hennes fantasifamilj, för eleverna och frågar dem vilken av dem som är mest lik Tove själv svarar de alltid samma sak. Det är lilla My, hon sitter ju närmast. Åsså pratar vi om att inuti alla människor finns både rädda mumintroll, kavata sniffar, osynliga småtroll, sorglösa snusmumrikar, fåfänga snorkfröknar, beskäftiga hemuler och små,arga My. Sån’t är livet.