årets Pilane

Årets utställning vid Pilane gravfält, Tjörn, är öppnad. Särskilt fint var vårt besök idag eftersom hagarna inte var betade. Sommarblommor och högt gräs är en ovanlig syn. Som vanligt så gillar jag Laura Ford bäst av alla. Hennes skulpturer minns man länge och Domedagen med de ångerfulla djuren fjättrade i sina svansar och idisslande får i bakgrunden kan få vem som helst att reflektera ett varv till. 

Days of Judgment av Laura Ford
Versus av Tony Cragg

Self Portrait of Inner Turmoil av Jacob Dahlgren