helgens uppgift: ta mig samman och samla ihop dem. Tankarna.