jaha, då var det spikat – JCO i augusti!

Dagens litteraturhändelse i min värld:
JCO kommer till Louisiana Literature i augusti.
Klart jag ska åka!