veckans jerka: läsare = samlare?

Veckans jerka hos Annika har hämtat inspirationen från BOTNS podcast: Do readers have to be collectors? 


Rungande nej! Tänk om jag skulle äga och spara alla böcker jag läst, käre värld. Det skulle behövas ett bibliotek av betydande storlek för att härbärgera alla böckerna, både skönlitteratur och fack. Jag har kommit till den slutsatsen att i min hylla ska bara stå de böcker som jag tänker att jag vill läsa igen, eller som jag vill använda att slå upp saker i. Jag tycker nu att jag har en alldeles lagom mängd böcker i mitt hem, det mesta jag läser lånar jag som e-bok, lyssnar till som ljudbok eller får som recex. Det allra mesta jag läser på papper skänker jag bort efter det att jag skrivit om dem. Det passar mig bra, men utan bloggen som minnesbank skulle jag känna mig fattig. Den är superviktig!