en skola för alla?

Plötsligt blev det här en skolblogg, lovar på heder att det är ett mellanspel men nu måste jag pysa.

Vi har en överenskommelse i det här landet om att vi ska ha En skola för alla. I ena änden av den meningen har vi ordet en – ett regelverk med kunskapskrav som alla ska uppnå vi den viss ålder. I slutet av meningen har vi alla – alla elever ska individuellt få stimulans och utvecklas i sin egen takt. Mitt emellan har vi ordet skola.

Hur hamnade vi här att skolan ska vara en amöbalik organism som ska klämmas till anpassning mellan orden en och alla?