valfläskets tid är här?

Skolan är het i år, särskilt uppvärmd är politikerpannan för allt valfläsk som ska övertyga väljarna…

Japp, skolan är en oerhört viktig fråga för hela landets framtid. Håller med. Men snälla politikerna låt oss nu slippa alla konstiga förslag där ni ska övertrumfa varandra i mer eller mindre genomtänkta quick-fixar. Vi vill inte ha snabba populistiska åtgärder, vi i skolan vill bara ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Elevgrupper som är rimligt stora, ändamålsenliga lokaler, stöd i elevhäsloarbetet och tid inom arbetstiden att planera och genomföra vår undervisning. Kan man sedan vara del av skolutvecklingen också så är det mycket bra.

Förstelärare är en reform som redan är genomförd och som kommer att kosta multum, hoppas nu att det ger effekt. Jag är skeptisk … För en blivande speciallärare så är förslaget 50 000 i bonus när examen är klar en helt barock tanke. Alla vi som valt att fortbilda oss med ytterligare 1 1/2 år på universitetet ovanpå våra 4 – 5 1/2 år långa utbildningar vill ju göra det av intresse för yrket och för att kunna få en adekvat lön när vi är väl är klara. De flesta som läser vidare har lång erfarenhet i skolan och har passerat möjligheten att få studielån, det innebär i praktiken att man antingen jobbar heltid och pluggar halvtid eller tar tjänstledigt utan lön viss procent och pluggar halvtid. Dyrt och omöjligt för många.

Tänk bort bonusar och annat tjafs. Inför ett lärarlyft för blivande specialpedagoger och speciallärare där staten tar hela kostnaden. Nu.